Amfi

Bergen offentlige bibliotek 2016

Bergen offentlig bibliotek ønsket å oppgradere med samlingsplass for opplesning, individuelle soner og bevegelse.

Som en liten røys ved foten av en bergknaus, kan de misnte komme seg fra gulvet og opp til "toppen", derfra er det oversikt ut av og inn i rommet.

En liten bestigelse som trigger de små til å klare utfordringen dette kan gi.

Naturen i en bok og minner fra egne utfordringer.

 

GB %

90 +

Planter:

Avocado.

 Oppdragsgiver:

Bergen offentlig bibliotek

/Byrådsavdeling for Klima, Kultur og Næring

post@komigjen.no  _  Hegrenesveien 17A, 5042 Bergen  _   954 07 859   _   www.komigjen.no _ Org. nr. 915 248 756