AMFi

Bergen offentlige bibliotek 2016 

Bergen offentlig bibliotek ønsket å oppgradere deler av oppholdsplass og fellesarealet på barneavdelingen.

En samlingsplass for opplesning, individuelle soner og bevegelse.

Som en liten røys ved foten av en bergknaus, kan hen komme seg fra gulvet og opp til toppen, derfra er det oversikt ut av og inn i rommet.

En liten bestigelse som trigger de miste til å klare utfordringen dette kan gi. Naturen i en bok, det som er, no, og minner fra egne barndommelige opplevelser.

 

GB %

91

Planter:

Avocadotre.

 

Oppdragsgiver:

Bergen offentlig bibliotek /

Byrådsavdeling for Klima, Kultur og Næring

post@komigjen.no  _  Damsgårdsveien 113, 5004 Bergen  _   954 07 859   _   www.komigjen.no _ Org. nr. 915 248 756