Øvelser i rom

Gjenbruksakademiet 2018

Ett sammarbeid med kulturskolen i Bergen.

Mer info kommer…

 

GB:

95%

 

Oppdragsgiver:

Bergen Kulturskole/

Bergen kommune

post@komigjen.no  _  Damsgårdsveien 113, 5004 Bergen  _   954 07 859   _   www.komigjen.no _ Org. nr. 915 248 756