Tilflukt/utflukt

Marineholmen, BKB 2013

Workshop om nabolag og byrom

Workshopen ga gjester på Bergen Kaffebrenneri mulighet til å plassere inn tanker og skisser i byrommet mellom BI, Corner teateret og kulturhuset Bingen/BKB.

Det kom hurtig på plass att ingen av innleggende ønsket dette by-rommet som en parkeringsplass for biler.

Her ville deltagerene fylle byrommet med ulike aktiviteter for beboere, arbeidere og andre besøkende.

Høns, felleshage, drivhus, lekeapparater, bier på taket, offentlig grillopplegg, dyr og en paviljong var noen av innleggende deltakernes tenkte om deres nærmiljø.


I etterkant av workshopen arbeidet KOMiGjEN frem et konkret forslag og by-hagen KONG ÅKER ble etablert.

KONG ÅKER kan leses mer om på egen siden her inne.

Det kom også bier på taket som begynte å produsere honning, det varte uheldigvis ikke så lenge da disse  livsnødvendige vesner måtte vike for Telenor.


 

Pådriver:

KOMiGjEN

post@komigjen.no  _  Damsgårdsveien 113, 5004 Bergen  _   954 07 859   _   www.komigjen.no _ Org. nr. 915 248 756