Tilflukt /utflukt

Workshop om nabolag og byrom

 

Marineholmen, BKB 2013

Innfallet ga gjester som var innom for Marineholmen, Bergen Kaffebrenneri. ofte lokal folk fra Møhlenspris, mulighet til å plassere inn tanker i uterommet mellom BI, Corner teateret og (kulturhuset) Bingen/BKB.

Utgangspuktet var jo bare en mulighet til å fokusere på plass som bare innholder biler.

En død asfaltflekk midt i Marineholmens allmenige gryte, Kong Christian`splass. med oppmålte stripper som lyser mer av dollar enn av å tenke byDet kom hurtig på plass att ingen av innleggende ønsket dette by-rommet som en parkeringsplass for biler.

Her ville deltagerene fylle byrommet med ulike aktiviteter for beboere, arbeidere og andre besøkende.

Høns, felleshage, drivhus, lekeapparater, bier på taket, offentlig grillopplegg, dyr og en paviljong var noen av innleggende deltakernes tenkte om deres nærmiljø.


I etterkant av workshopen ble med ett strenkt overvåket blikk erklært ja, fra eierne av parkeringsom var sammarbeids tema for KOMiGjEN frem et konkret forslag, la dette frem for eierne av parkeringsplassen. Mitt i den mest ekte allmenningen på Marineholmen. påog by-hagen KONG ÅKER ble etablert.

KONG ÅKER kan leses mer om på egen siden her inne.

 


 

Pådriver: KOMiGjEN/Gjenbruksakademiet sammen med BKB.

post@komigjen.no  _  Hegrenesveien 17A, 5042 Bergen  _   954 07 859   _   www.komigjen.no _ Org. nr. 915 248 756