Karmen

Møbler med vekstkammer, benk og bord.

Ett spennende utgangspunkt for møblering av grønt ute eller inne miljø.

post@komigjen.no  _  Hegrenesveien 17A, 5042 Bergen  _   954 07 859   _   www.komigjen.no _ Org. nr. 915 248 756