Bohjemmeleir

2019

I forbindelse med Sælen menighet og deres konfirmant prosjekt

SAMMEN FOR ANDRE,

fikk GB akademiet besøk av 10 engasjerte ungdommer.

Tiden var inne for en intens workshop med fokus på gjenbruk, refleksjon, håntverk og fri fantasi.

Alle ungdommene skulle ha med seg tre ting hver, hva som helst.

Vi snakket litt om hvor tingene var produsert, hva de var produset av, bruken, og hvor lenge de hadde blitt nyttet til det de var tiltenkt som.

Prosessen i workshopen var essensen, det å bli kjent med utgangspunktet, innholdet og materialet vi hadde for hånd.

Noen elever arbeidet sammen og dro nytte av hverandre, mot felles ressultatt, andre arbeidet individuelt.

Noen hadde veldig klare tanker om hva noe kunne bli, andre var mer søkende og prøvde seg fram ved ulike tilnærminger!

Tiden var knapp og vi skulle gjerne hatt ett lengre forløp sammen, men  jeg tror vi alle var enig om att workshopen var givende og att innholdet i workshopen ikke slutter selv om vår tid sammen var over !

Takk til alle for en hyggelig, inspirerende og morsom workshop sammen.

KOMiGjEN/Gjebruksa holder verksted/workshop/foredrag samt oppdrag for private, skoler og institusjoner.

 

TA KONTAKT FOR SPØRSMÅL !    

Bohjemleir
Bo 02
Bo 01
Bo 03
IMG_20180127_152340
IMG_20180127_141124
IMG_20180127_152143
IMG_20180127_154538
IMG_20180127_152910

post@komigjen.no  _  Hegrenesveien 17A, 5042 Bergen  _   954 07 859   _   www.komigjen.no _ Org. nr. 915 248 756