By & cafe møbler

Kong Christian Frederiks plass / BKB 2013

 

Ett viktig prosjekt som aktiverer og kultiverer ett ellere dødt byrom.

GB %

95 

Mer info kommer…

067b668a-27f9-4d2d-80d2-d87ef8d3ac41
DSC_1713
DSC_2203
DSC_2198
DSC_2363
DSC_2197
DSC_2186
DSC_2190
DSC_1715
DSC_1710

post@komigjen.no  _  Hegrenesveien 17A, 5042 Bergen  _   954 07 859   _   www.komigjen.no _ Org. nr. 915 248 756