Ett viktig prosjekt som er med på å definere ett helt

byrom.

GB %

95 

Mer info kommer…

By & cafe møbler

   Kong Christian Frederiks plass / BKB 2013

post@komigjen.no  _  Damsgårdsveien 113, 5004 Bergen  _   954 07 859   _   www.komigjen.no _ Org. nr. 915 248 756