Framtidens byer

Frokostmøte om Avfall og gjenbruk -

Bergen rådhus 2014

post@komigjen.no  _  Damsgårdsveien 113, 5004 Bergen  _   954 07 859   _   www.komigjen.no _ Org. nr. 915 248 756