John Olav Nilsen &

gjengen

 Spelemannsprisen 2009. Loddegjord 2010

UTEMILJØ

post@komigjen.no  _  Hegrenesveien 17A, 5042 Bergen  _   954 07 859   _   www.komigjen.no _ Org. nr. 915 248 756