Loft

2018

Kontor og hobbyrom på loftet i hus fra 1800 tallet.

Prosjekt er ferdig, mer info kommer…

 

GB:

58 %

Oppdragsgiver:

Privat

Loft

post@komigjen.no  _  Hegrenesveien 17A, 5042 Bergen  _   954 07 859   _   www.komigjen.no _ Org. nr. 915 248 756