Stille før stormen

Fototdokumetar oppimot sykkel VM-Bergen 2015-17

 

I dette fotodokumentet har jeg hatt øye med

sykkelkulturen i Bergen over en 2 års periode.

 

I arbeide med å studere sykkelparkeringer, deres plasseringer i byrommet og bilde av bruken/funksjonen var rart å se. Det så egentlig ut som om sykkelstativ var vilkårlig utplassert med håp om napp. Syklister.

Sykkel-VM skulle komme til Bergen i 2017, det var stor ståhei og voldsomme omveltinger i byen oppimot dette.

Det skulle sykles i bilbyen så hele verden skulle få se hvor god vi var på sykling, på tv.

Bildene er for det meste tatt på hverdager når innbyggeren er mest aktive.

post@komigjen.no  _  Hegrenesveien 17A, 5042 Bergen  _   954 07 859   _   www.komigjen.no _ Org. nr. 915 248 756