Hva

KOMiGjEN arbeider med møbler, arkitektur, dokumentasjon, planter og kunst. 

Fokuset er produkter og prosjekter produsert av brukte materialer med omhu mot funksjon.

Intet prosjekt er for lite til att det er stort nok !

Hvordan

Det er en prosess.

Hvorfor

Interessen ved å ta opp "noe" som ligger nede, sak eller materie, forlatt eller oversett, den er stor, på ulike måter og i ulike sammenhenger.  

Håndverket og skapergleden sammen med engasjementet for by og å bo en vesentlig del av drivkraften. 

Hvem

Mitt navn er Inge Fornes.

Hvor

Damsgårdsveien 113. 

post@komigjen.no  _  Damsgårdsveien 113, 5004 Bergen  _   954 07 859   _   www.komigjen.no _ Org. nr. 915 248 756