Hva:

Arkitektur, møbler, planter, kunst, håndtverk, undervisning og workshop.

Akademiet har eget produsjonsverksted og studio. 

 

Hvordan:

Omdefinere og bruke mer av det som allerede er/produsert.

 

Hvorfor:

Først og fremt fordi jeg likar det jeg holder på med, men også fordi omstillingen til det sirkulære innebærer endringer i analyse, design, dialog/fomidling, produksjon og bruk/kultur.

 

Hvem:

Inge Fornes

 

Hvor:

Hegrenesveien 17A

5042 BERGEN

post@komigjen.no  _  Hegrenesveien 17A, 5042 Bergen  _   954 07 859   _   www.komigjen.no _ Org. nr. 915 248 756