Kong Åker

Kong Christian Frederiks plass 2013

Byhagen Kong Åker ble etablert på vårparten 2013  i etterkant av en Cafe-workshop på Bergen kaffebrenneri om byrom og nabolag.

Hagen ble bygget med god hjelp fra to kule ungdommer som ønsket å bruk arbeidsuken her sammen med oss. 

Da de rundt 40 dyrkeparseller var klare til bruk tok det snaue 2 dager før nye bydyrkere hadde fått sin egen lokale åkerflekk.

Barnehager, naboer, båtfolk og andre med tilknytning Møhlenpris/Marineholmen ville dyrke i denne byhagen.

Åkeren skaper en grønn og livlig sone mellom kafeens uteområde og parkeringsplassen her.

Drømmen er att KONG ÅKER får gro utover parkeringsplassen, det hadde helt sikkert kong Christian Frederiks også likt!

Hage er ofte tøffere enn bil...

GB %:

96

 

Kong Åker har fått  støtte fra: 

post@komigjen.no  _  Hegrenesveien 17A, 5042 Bergen  _   954 07 859   _   www.komigjen.no _ Org. nr. 915 248 756