Kong Åker

Kong Christian Frederiks plass 2013

Byhagen Kong Åker ble etablert på vårparten 2013  i etterkant av en Cafe-workshop på Bergen kaffebrenneri om byrom og nabolag.

Hagen ble bygget med god hjelp fra to ungdommer som ønsket å bruk arbeidsuken her sammen med oss. 

Da de rundt 40 dyrkeparseller var klare til bruk tok det snaue 2 dager før nye bydyrkere hadde fått sin egen åkerflekk. Barnehager, naboer, båtfolk + andre med tilknytning Marineholmen ville dyrke i denne byhagen.

Åkeren skaper en grønn og livlig sone mellom kafeens uteområde og parkeringsplassen her.

Drømmen er att KONG ÅKER får gro utover hele Kongeriket.

GB %:

96

 

Mer tekst kommer… 

Kong Åker har fått  støtte fra: 

post@komigjen.no  _  Damsgårdsveien 113, 5004 Bergen  _   954 07 859   _   www.komigjen.no _ Org. nr. 915 248 756