Sletten Biblab

Bergen offentlige bibliotek 2019

Sletten BibLab er ikke et helt vanlig bibliotek, men et minibibliotek rettet mot barn og unge.

Mer info kommer!

 

Gjenbruks%:

90+

 

Oppdragsgiver:

Bergen offentlig bibliotek/

Byrådsavdeling for Klima, Kultur og Næring

Biblab sletten
deltagere/utviklere

post@komigjen.no  _  Hegrenesveien 17A, 5042 Bergen  _   954 07 859   _   www.komigjen.no _ Org. nr. 915 248 756