TUBE VERT

TUBE VERT

TUBE VERT i vinduet på Gjenbruksakademiet (GjeBra). TUBE VERT er hvit /grønn mens TUBE NOIR er sort/grønn.

TUBE VERT

TUBE VERT

TUBE NOIR

TUBE NOIR

TUBE VERT sammen med andre.

TUBE VERT sammen med andre.

TUBE VERT sammen med andre.

TUBE VERT sammen med andre.

Lampen kan henge eller stå fritt.

Lampen kan henge eller stå fritt.

TUBE VERT

TUBE VERT