top of page

Har du mulighet og lyst til å bidra det tiltaket

gør for by-miljøet blir dette tatt imot med stor takk!

 

Det kan doneres med materialer eller infom om det samme.

Økomomiske bidrag 9549 04 40003

Gode materialer treger ikke å kastes, mye av det kan brukes videre i langt tid enda, penger er godt å ha når prosjektene er ubetalte

Mye av prosjektetne til KOMiGjEN er ubetalt arbeid i form av analyser og undersøkelser, i bymiljøets tjeneste og hensikt.

Mesteparten av den produksjonen som er i sving,  enten til produkt eller prosjekt, er av materialer med meget lav rang. 

bottom of page