Frichparken rest

Skulpturer/utsmykning - Aarhus 1997 

OPPDRAGSGIVER

Olav De Linde

 

HVA :

Jobben min her var å bruke rester av stein til å skulpture Steinskulpturer                                            

Mer info kommer!

 

I Frichparken i Århus hugget jeg en del skulpturer skulpturer av stein.

post@komigjen.no  _  Hegrenesveien 17A, 5042 Bergen  _   954 07 859   _   www.komigjen.no _ Org. nr. 915 248 756