Skisseprosjekt 2010

Bruksendring

inge_fornes_arkitektur_inge fornes arkitektur
GRIMSTADHOLMEN-Aga  86 02
GRIMSTADHOLMEN-Aga  86 01

post@komigjen.no  _  Hegrenesveien 17A, 5042 Bergen  _   954 07 859   _   www.komigjen.no _ Org. nr. 915 248 756