Lamper & lys bygg og utemiljø

kong christian frederik`s plass/marineholem 2014

Alt for mye bra "skrott" havner på dyngen, kunsten er å ta dette ut av kontekst og inn i varmen!

På denne måten sparer vi transport  og energi på gjennvinne materialer.

Å stoppe prossersser som ikke er holdbare i lengen er en del av drivkraften i alt det KOMiGjEN står for!

post@komigjen.no  _  Hegrenesveien 17A, 5042 Bergen  _   954 07 859   _   www.komigjen.no _ Org. nr. 915 248 756